Kisi Kisi Ujian Praktik PAI

Kisi Kisi Ujian Praktik PAI

KISI-KISI PEMBAGIAN HAFALAN SURAT-SURAT PENDEK > NOMOR SURAT > PEMBAGIAN SURAT HAFALAN KELAS 9A > PEMBAGIAN SURAT HAFALAN KELAS 9B > PEMBAGIAN SURAT HAFALAN KELAS 9C > PEMBAGIAN SURAT HAFALAN KELAS 9D > PEMBAGIAN SURAT HAFALAN KELAS 9E > PEMBAGIAN SURAT HAFALAN KELAS 9F   PEDOMAN PENILAIAN Aspek Al Qur’an Membaca; Aspek yang dinilai: kelancaran, …

Continue reading →